Populära sökningar

Nästa station: Studentstaden Flemingsberg

Vid senaste Flemingsberg Talks presenterade SöderS, Södertörns högskolas studentkår, en sammanställning av work shopen som genomfördes vid Regulatordagen 2024.

Rapporten belyser nuläget för studenter i Stockholm och Flemingsberg, samt vilka behov som uppstår när den nya stadskärnan i Flemingsberg växer fram. Dessutom presenteras förslag på åtgärder som SöderS vill se för att platsen ska nå sin fulla potential utifrån studentperspektiv, tillsammans med alla idéer som uppstod under Regulatordagen 2024.

Därefter hölls ett panelsamtal med Aza Cheragwandi (kommunalråd, Huddinge kommun), Sofia Lindberg (vice ordförande, SSCO) och Johan Zachrisson (affärsutvecklingschef, Fabege) under ledning av Malin Helldorff. Samtalet fördjupade sig i några av rapportens punkter med ett tydligt framåtblickande fokus; vad händer nu?

Flemingsberg är ett av Sveriges största stadsutvecklingsprojekt och en viktig del i hur Stockholm förändras. Med utmärkta kommunikationer och växande näringslivskluster kan vi nå en regional balans mellan södra och norra Stockholm. Vi ser en framtida pulserande stadsdel med 50 000 arbetande, 50 000 boende och 50 000 dagliga besökare.

Vill du veta mer?

Klicka här för att läsa rapporten och se bilderna från dagen.

 

 

Senast uppdaterad: 28 mars 2024

Läs även

Inbjudan till presentation av Fabeges delårsrapport januari-mars 2024

Torsdagen den 25 april 2024 klockan 07:30 offentliggörs Fabeges delårsrapport januari -mars 2024. Investerare, analytike...
Läs mer

Fabege har anställt Anna Nyberg som Affärsutvecklingschef i Flemingsberg

Annas uppdrag är att förverkliga Fabeges del av visionen för Flemingsbergs framtida utveckling.
Läs mer