Populära sökningar

Avyttrar tomtmark i Uppsala

Wihlborgs avyttrar tomtmark i Uppsala Wihlborgs har genom dotterbolaget Fastighets AB Storheden sålt del av tomt tillhörande fastigheten Boländerna 21:5, Verkstadsgatan 10 i Uppsala, till Bauhaus Danmark A/S. Tomtmarken är på ca 26 000 kvm. Köpeskillingen uppgår till 20 Mkr. På tomten kommer Bauhaus att uppföra ett nytt större byggvaruhus. Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Erik Paulsson Verkställande direktör För ytterligare information kontakta gärna: VD Erik Paulsson på tel. 08-623 69 55, 070-595 02 00 eller informationschef Peter Janson tel. 040-20 09 20, 070-648 14 90 E-post peter.janson@wihlborgs.se Detta är Wihlborgs Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag med fastigheter till ett bokfört värde av 19 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet är koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionerna och har en uthyrbar yta på 3,1 miljoner kvm, fördelat på 2,1 miljoner kvm kommersiella lokaler och 1 miljon kvm bostäder. Wihlborgsaktien är noterad på Stockholms Fondbörs A-lista.

17 sep 1998 15:52