Populära sökningar

Extra bolagsstämma 980818

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Pressmeddelande 980819 Extra bolagsstämma 980818 Val av styrelse Vid Wihlborgs extra bolagsstämma omvaldes till styrelseledamöter Kerstin Fredriksson, Bengt Madsen, Tommy Qvarfort och Mats Paulsson samt nyval av Lennart Ahlgren, Jan -Olle Folkesson, Ronald Magnusson och Erik Paulsson. Till styrelsesuppleant nyvaldes Tord Smidt. Vid ett efterföljande styrelsemöte utsågs Bengt Madsen till ordförande och Tommy Qvarfort till vice ordförande. Malmö 1998-08-19 Erik Paulsson Verkställande direktör För ytterligare information kontakta gärna: VD Erik Paulsson tel 08-623 69 55, 070-595 02 00 eller informationschef Peter Janson tel 040-20 09 20, 070-648 14 90 E-post peter.janson@wihlborgs.se Detta är Wihlborgs Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är efter förvärvet av Storheden ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag med fastigheter till ett bokfört värde av 19 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet är koncentrerat till Öresundsregionen och Stockholm och har en uthyrningsbar yta på 3,1 miljoner kvm fördelat på bostäder, 1 miljon kvm, och kommersiella lokaler, 2,1 miljoner kvm. Hyresintäkterna beräknas på en 12 månaders period uppgå till 2,2 miljarder kronor. Wihlborgs B-aktie är noterad på Stockholms Fondbörs A-lista.

19 aug 1998 12:51