Populära sökningar

Extra bolagsstämma

Sedan erbjudandet på Fastighetsaktiebolaget Storheden i Stockholm fullföljts har datum för en extra bolagsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) fastställts till tisdagen den 18 augusti kl 17.00 i Malmö Börshus. Vid bolagsstämman skall behandlas förslag till ny styrelse i Wihlborgs Fastigheter AB (publ). Val av ny styrelse Styrelsen föreslås få följande sammansättning: Till styrelseledamöter föreslås omval av Kerstin Fredriksson, Bengt Madsen, Mats Paulsson och Tommy Qvarfort samt nyval av Lennart Ahlgren, Jan-Olle Folkesson, Ronald Magnusson och Erik Paulsson. Samtliga personer som föreslås till nyval är styrelseledamöter i Fastighetsaktiebolaget Storheden i Stockholm (publ) förutom Lennart Ahlgren som är verkställande direktör i AssiDomän AB. Erik Paulsson är verkställande direktör i Wihlborgs. Till styrelsesuppleant föreslås nyval av Tord Smidt, som är styrelsesuppleant i Storheden. Detta förslag biträdes av aktieägare som representerar ca 53% av antalet röster i bolaget. Malmö 1998-08-03 Erik Paulsson VD För mer information angående detta pressmeddelande kontakta: VD Erik Paulsson, tel 08-623 69 56, 070-595 02 00 eller informationschef Peter Janson tel 040-20 09 20, fax 040-23 45 52 E-post peter.janson@wihlborgs.se Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag med en uthyrningsbar yta på 3,1 miljoner kvadratmeter och ett fastighetsvärde på 19,6 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet är koncentrerat till Öresunds- och Stockholmsregionen. Aktien är noterad på Stockholms Fondbörs A-lista.

3 aug 1998 14:17