Populära sökningar

Modern småstad skapas i unikt projekt vid Järlasjön i Nacka

Modern småstad skapas i unikt projekt vid Järlasjön i Nacka HSB Stockholm, Riksbyggen och Wihlborgs Fastigheter har tecknat avtal om gemensam utveckling av det anrika industriområdet vid Järlasjön i Nacka utanför Stockholm. 700 nya lägenheter och 10 000 kvm kontor skall uppföras och 25 000 kvm lokalyta förädlas. Området kommer att förvandlas till en modern småstad som kännetecknas av liv, lust och gemenskap. HSB Stockholm, Riksbyggen Stockholm och Wihlborgs Fastigheter har bildat ett gemensamt bolag som skall utveckla projekt Järla Sjö. Parterna äger en tredjedel var i utvecklingsbolaget. HSB Stockholm och Riksbyggen kommer att uppföra 700 lägenheter i låga bostadshus. Inflyttning beräknas kunna påbörjas år 2000. Wihlborgs äger 25 000 kvm befintliga fabrikslokaler i området som skall förädlas. Dessutom uppförs nya byggnader om totalt 10.000 kvm för moderna högteknologiska lokaler. Kommentar från HSB - Järla Sjö representerar en gemensamt formulerad vision, kommenterar HSB Stockholms VD Ulrik Fällman. Den sociala dimensionen har varit vägledande och när Järla Sjö står färdigt skall det kännetecknas av liv, lust och gemenskap. Kommentar från Riksbyggen - Projektet är intressant och spännande av flera orsaker. Dels står det för en kreativ utmaning och dels ger det oss möjligheter att samarbeta över bolagsgränserna, säger Riksbyggens Stockholmschef Bosse Sundling. Kommentar från Wihlborgs - Vi får nu möjlighet att bevara och förädla historiska fabriksbyggnader som anpassas till moderna effektiva lokaler, en intressant och utmanande uppgift med spännande affärsmöjligheter säger Wihlborgs VD Erik Paulsson. Kommentar från arkitekt Vernon Gracie Projekt Järla Sjö har ritats av arkitekten Vernon Gracie i samarbete med Håkan Jersenius. - Med småstaden som mönster vill vi förverkliga visionen om social gemenskap och trygg hemkänsla, säger Vernon Gracie. För ytterligare information, kontakta: HSB Stockholm, VD Ulrik Fällman, tel 08-785 31 66, 0708-851 000. Wihlborgs Fastigheter, VD Erik Paulsson, tel 08-623 69 55, 070-595 02 00. Riksbyggen Stockholm, chef Bosse Sundling, tel 08-772 16 01. Med vision om en estetiskt tilltalande småstad i nära samspel med naturen och vattnet, där modern teknologi och hög miljömedvetenhet lever tillsammans med anrika kulturella värden, vill vi skapa ett föredöme för boende och arbete, en småstad som kännetecknas av liv, lust och gemenskap - Järla Sjö, 1998. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se/ Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/10/21/19981021BIT00080/Järlasjö Nacka 9810.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/10/21/19981021BIT00080/Järlasjö Nacka 9810.pdf

21 okt 1998 11:03