Populära sökningar

Wihlborgs fullföljer erbjudandet till Storheden

Wihlborgs Fastigheter AB:s (publ) erbjudande till aktieägarna i Fastighetsaktiebolaget Storheden i Stockholm (publ) har under anmälningstiden, som löpte t.o.m. den 29 juni 1998, accepterats i sådan utsträckning att Wihlborgs innehav uppgår till 98,5 procent av antalet aktier och 98,6 procent av antalet röster. Wihlborgs har under anmälningstiden förvärvat 1,44 miljoner aktier i Storheden till ett lägre pris än det offentliga erbjudandet, motsvarande 3,4 % av aktierna och 3,2 % av rösterna. Styrelsen för Wihlborgs har beslutat att fullfölja erbjudandet eftersom i prospektet angivna förutsättningar för erbjudandets genomförande har uppfyllts. Vidare har styrelsen beslutat påkalla tvångsinlösen av utestående aktier i Storheden. Redovisning av vederlag Redovisning av vederlag för inlämnade aktier beräknas kunna påbörjas omkring den 13 juli 1998. Ny VD Som ny VD har utsetts Erik Paulsson, nuvarande VD i Fastighetsaktiebolaget Storheden i Stockholm. Till ny styrelseordförande har valts tidigare VD-n Bengt Madsen. Malmö den 3 juli 1998 Erik Paulsson Verkställande direktör Frågor angående detta pressmeddelande besvaras av: VD Erik Paulsson, tel 08-623 69 56, 070-595 02 00 vice VD Per-Olof Holmqvist, tel 040-20 09 07

3 jul 1998 12:40