Populära sökningar

Wihlborgs och Stockholmshem byter fastigheter

Wihlborgs och Stockholmshem byter fastigheter Wihlborgs Fastigheter AB och AB Stockholmshem har träffat avtal om byte av fastigheter i Stockholm. Wihlborgs avyttrar totalt 11 bostadsfastigheter varav 9 fastigheter inom tullarna och två i Västerort. Total uthyrbar yta uppgår till ca 33 000 kvm. Wihlborgs erhåller 10 kommersiella fastigheter med en total uthyrbar yta om ca 31 000 kvm. I förvärvet ingår en större centrumanläggning vid Brommaplan bestående av 3 fastigheter med 16 500 kvm uthyrbar yta. Dessutom förvärvas 7 fastigheter i närcentrumen, Hässelby Strand, Rågsved och Sätra med en uthyrbar yta om 14 500 kvm. Fastighetsbytet innebär att Stockholmshem erhåller 436 lägenheter till ett värde av 375 Mkr med en direktavkastning på 5,8%. Värdet av de kommersiella fastigheterna som Wihlborgs erhåller uppgår till 240 Mkr med en direktavkastning på 7,3%. En kontant mellanskillnad om 135 Mkr utgår och bytet medför en resultatförbättring om 5 Mkr på årsbasis. Någon förädlingsvinst uppstår ej och påverkan på soliditeten är marginell. Kommentar från Wihlborgs VD Erik Paulsson - Affären är ett led i Wihlborgs strategi att koncentrera fastighetsbeståndet till större och mer rationella förvaltningsenheter i syfte att uppnå kostnadsbesparingar och ökad servicegrad. Kommentar från Stockholmshems VD Bengt Fogelström - Fastighetsbytet ligger helt i linje med Stockholmshems långsiktiga målsättning att renodla verksamheten till bostäder. Fastigheterna som vi övertar är dessutom belägna i anslutning till våra befintliga bostadsområden. För ytterligare information, kontakta gärna: Wihlborgs Fastigheters VD Erik Paulsson, tel 08-623 69 55, 070-595 02 00 Stockholmshems VD Bengt Fogelström, tel 08-658 05 25, 070-758 05 25 Detta är Wihlborgs Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag med fastigheter till ett bokfört värde av ca 19 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet är koncentrerat till Stockholms- och Öresunds- regionerna och har en uthyrbar yta på ca 3,1 miljoner kvm, fördelat på ca 2,1 miljoner kvm kommersiella lokaler och ca 1 miljon kvm bostäder. Wihlborgsaktien är noterad på Stockholms Fondbörs A-lista. Detta är Stockholmshem AB Stockholmshem är landets näst största bostadsföretag. Bolaget ingår i Stockholms Stadshus AB, som ägs av Stockholms stad. Fastighetsbeståndet omfattar 35 000 bostäder och 3 500 lokaler med närmare totalt tre miljoner kvm. Årsomsättningen är drygt 2 miljarder kronor och fastigheternas bokförda värde är 8 miljarder kronor. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/10/19981210BIT00310/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/10/19981210BIT00310/bit0002.pdf

10 dec 1998 14:43