Populära sökningar

Wihlborgs säljer två Stockholmsfastigheter

Wihlborgs säljer två Stockholmsfastigheter Wihlborgs säljer fastigheterna Gåshaga Gård 4 på Lidingö, omfattande 3.600 kvadratmeter kontors- och lagerytor, och Fasanen 5 i Stockholm, omfattande 1.100 kvadratmeter bostäder. Försäljningen är ett led i den koncentration mot mer rationella förvaltningsenheter som pågår inom fastighetsbestånden i Wihlborgs prioriterade regioner. Köpeskillingen uppgår till 17 Mkr för bägge fastigheterna, och affären ger en marginellt positiv resultatpåverkan. Den nye ägaren, Skårmans Byggnads AB, tillträder fastigheterna den 31 december 1998. Malmö den 12 november 1998 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Erik Paulsson Verkställande Direktör För ytterligare information, kontakta gärna: VD Erik Paulsson, tel 08-623 69 55, 070-595 02 00, eller informationschef Anders Lundquist, tel 08-623 67 45, 070-528 43 33 Detta är Wihlborgs Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag med fastigheter till ett bokfört värde av 19 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet är koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionerna och har en uthyrbar yta på 3,1 miljoner kvm, fördelat på 2,1 miljoner kvm kommersiella lokaler och 1 miljon kvm bostäder. Wihlborgsaktien är noterad på Stockholms Fondbörs A-lista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/11/12/19981112BIT00140/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/11/12/19981112BIT00140/bit0002.pdf

12 nov 1998 13:38