Populära sökningar

Mats Paulsson lämnar Wihlborgs styrelse

Mats Paulsson lämnar Wihlborgs styrelse Styrelseledamoten Mats Paulsson har meddelat att han från och med idag lämnar Wihlborgs styrelse. "Jag respekterar Mats beslut där han och Peab nu kraftfullt markerar att man tagit marknadens synpunkter till sig om tydlighet mellan Wihlborgs och Peab, säger Wihlborgs styrelseord-förande Bengt Madsen i en kommentar". Malmö den 11 november 1999 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Detta är Wihlborgs Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett av Sveriges största fastighetsbolag med fastigheter till ett bokfört värde av 20,4 miljarder kronor. Fastig- hetsbeståndet är koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionerna och har ett hyresvärden på helårsbasis uppgående till 2,2 miljarder kronor och en uthyrningsbar yta på 3,0 miljoner kvadratmeter. Bolaget har kontor i Malmö, Stockholm, Köpenhamn, Helsingborg och Nyköping. Wihlborgsaktien är noterad på Stockholmsbörsens A-lista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/11/19991111BIT00050/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/11/19991111BIT00050/bit0002.pdf

11 nov 1999 08:36

För ytterligare information