Populära sökningar

Wihlborgs höjer vinstprognosen för 1998

Wihlborgs höjer vinstprognosen för 1998 Wihlborgs resultat efter finansiella poster för 1998 beräknas uppgå till 265 Mkr. Detta är 25 Mkr högre än tidigare lämnad prognos på 240 Mkr, och förklaras till största del av ett förbättrat resultat i fastighetsrörelsen och ett bättre finansnetto. Bokslutskommuniké för 1998 offentliggörs den 18 februari 1999. Malmö den 5 februari 1999 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Erik Paulsson Verkställande Direktör För ytterligare information, kontakta gärna: VD Erik Paulsson, tel 08-623 69 55, 070-595 02 00, eller Ekonomi- och finanschef Olle Knaust, tel. 08-623 69 04, 070-557 58 01, eller Informationschef Anders Lundquist, 08-623 67 45, 070-528 43 33 Detta är Wihlborgs Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag med fastigheter till ett bokfört värde av 19 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet är koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionerna och har en uthyrbar yta på 3,1 miljoner kvm, fördelat på 2,1 miljoner kvm kommersiella lokaler och 1 miljon kvm bostäder. Wihlborgsaktien är noterad på Stockholms Fondbörs A-lista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/02/05/19990205BIT00430/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/02/05/19990205BIT00430/bit0002.pdf

5 feb 1999 13:26