Populära sökningar

Wihlborgs säljer fastigheter för 95 Mkr

Wihlborgs säljer fastigheter för 95 Mkr Som ett led i Wihlborgs fortsatta omstrukturering av fastighetsbeståndet, har nedanstående 6 fastigheter sålts för en total köpeskilling om 95 Mkr, med en förädlingsvinst uppgående till 8 Mkr. Fastigheternas sammanlagda yta är c:a 14.000 Kvm. De nya köparna tillträder fastigheterna under andra kvartalet 1999, förutom vad avser Vargen 15 och Katthuvudet 37, där tillträde sker under kvartal tre 1999. Fastighet Kommun Köpare Vargen 15 Borås KI Andersson Bygg AB Axeln 3 Kumla Ekbloms Fastighets AB Dykärret mindre 12 Stockholm Kerstin Rylander Gladan 6 Stockholm Datarutin AB Katthuvudet 37 Stockholm Svenska Stålbyggen AB Skissen 1 Stockholm Skissen AB "Försäljningarna innebär att Wihlborgs lämnar de oprioriterade orterna Borås och Kumla, samt att vi tagit ytterligare steg i renodlingen mot större och mer rationella förvaltningsenheter inom Stockholmsregionen, säger VD Erik Paulsson i en kommentar till affärerna". Malmö den 9 juni 1999 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Anders Lundquist Informationschef För ytterligare information, kontakta gärna: VD Erik Paulsson, tel 08-623 69 55, 070-595 02 00, eller Informationschef Anders Lundquist, 08-623 67 45, 070-528 43 33 Detta är Wihlborgs Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag med fastigheter till ett bokfört värde av c:a 20 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet är koncentrerat till Stockholms- och Öresunds- regionerna och har en uthyrbar yta på 3 miljoner kvm, fördelat på 2 miljoner kvm kommersiella lokaler och 1 miljon kvm bostäder. Wihlborgsaktien är noterad på Stockholms Fondbörs A-lista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/06/09/19990609BIT00300/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/06/09/19990609BIT00300/bit0002.pdf

9 jun 1999 15:37