Populära sökningar

Svenska Dagbladet flyttar till Klara Zenit

Svenska Dagbladet flyttar till Klara Zenit Wihlborgs hyr ut 4 600 kvadratmeter kontorsytor i Klara Zenit i centrala Stockholm, till Svenska Dagbladet. Inflyttning sker 1 augusti 2001 och lokalerna kommer att inrymma hela Svenska Dagbladets redaktion och huvudkontor. Avtalstiden är 7 år, vilket ger ett totalt kontraktsvärde på c:a 120 Mkr. Fastigheten Klara Zenit är belägen vid Drottninggatan och Mäster Samuelsgatan, som är ett av Stockholm citys mest attraktiva affärs- och kontorslägen, med omedelbar närhet till bl.a. centralstationen, tunnelbanan, och nya Arlandabanan. Den totala uthyrningsbara ytan kommer vid färdigställandet 2002 att uppgå till 64 000 kvm. Fram till dess genomförs en omfattande förnyelse av kvarteret, med ny- och ombyggnation av kontor, butiker och bostäder. Mer information om projekt Klara Zenit finns på internetadressen www.zenit.nu. - Med en av Sveriges ledande dagstidningar som hyresgäst tillförs Klara Zenit verksamhet med aktivitet under dygnets alla timmar, och vi hälsar Svenska Dagbladet och alla dess medarbetare mycket välkomna till Wihlborgs och Klara Zenit, säger Wihlborgs VD Erik Paulsson i en kommentar. - Efter 30 år flyttar vi nu tillbaka till centrum och Klara, säger Svenska Dagbladets VD Gunnar Strömblad. Vi blir den enda tidningen i city med allt vad det innebär av goda kommunikationer och synlighet, något som underlättar kontakterna med både läsare och annonsörer. Dessutom får vi fräscha moderna lokaler som svarar väl mot den omvandling av tidningen vi nu arbetar med. Malmö den 12 maj 2000 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) För ytterligare information, kontakta gärna: Wihlborgs Fastigheter: VD Erik Paulsson, tel 08-623 69 55, 070-595 02 00, eller Informationschef Anders Lundquist, 08-623 67 45, 070-528 43 33, eller Projektchef Klara Zenit, Urban Ehrling, 08-507 038 21, 070-576 17 80 Svenska Dagbladet: VD Gunnar Strömblad, tel 070-525 21 04 Ekonomichef Carl Gyllfors, tel 070-634 50 00 Detta är Wihlborgs Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett av Sveriges största fastighetsbolag med fastigheter till ett bokfört värde av c:a 20 miljarder kronor. Fastig- hetsbeståndet är koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionerna och har en uthyrbar yta på 2,9 miljoner kvm, fördelat på 2 miljoner kvm kommersiella lokaler och 0,9 miljoner kvm bostäder. Wihlborgsaktien är noterad på OM Stockholmsbörsens A-lista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/12/20000512BIT00630/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/12/20000512BIT00630/bit0002.pdf

12 maj 2000 14:58