Populära sökningar

Wihlborgs förvärvar fastigheter i Södertälje

Wihlborgs förvärvar fastigheter i Södertälje Wihlborgs förvärvar övriga delägares andelar i Activum Fastighetsutveckling AB. Den totala köpeskillingen för aktierna uppgår till 24,2 Mkr. Förvärvet innebär att Wihlborgs tillförs 9 kommersiella fastigheter innehållande sammanlagt 36 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta. Merparten av fastigheterna - 32 600 kvm - är centralt belägna fastigheter i Södertälje. Fastighetsvärdet uppgår till totalt 310 Mkr och hyresvärdet till 33 Mkr. Förvärvet medför ett positivt resultat med 6 mkr på helårsbasis. Wihlborgs Fastigheter AB (publ) För ytterligare information, kontakta gärna: VD Erik Paulsson, tel 08-623 69 55, 070-595 02 00, eller Ekonomi- och Finanschef Olle Knaust, 08-623 69 04, 070-557 58 01, eller Informationschef Anders Lundquist, 08-623 67 45, 070-528 43 33 Detta är Wihlborgs Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett av Sveriges största fastighetsbolag med fastigheter till ett bokfört värde av c:a 20 miljarder kronor. Fastig- hetsbeståndet är koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionerna och har en uthyrbar yta på 2,9 miljoner kvm, fördelat på 2 miljoner kvm kommersiella lokaler och 0,9 miljon kvm bostäder. Wihlborgsaktien är noterad på OM Stockholmsbörsens A-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/08/04/20000804BIT00410/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/08/04/20000804BIT00410/bit0002.pdf

4 aug 2000 17:19

För ytterligare information