Populära sökningar

Wihlborgs helårsprognos för 2000 minst 550 Mkr

Wihlborgs helårsprognos för 2000 minst 550 Mkr Vid styrelsesammanträde i Wihlborgs inför dagens ordinarie bolagsstämma konstaterades att utvecklingen på bolagets huvudmarknader och den starka inledningen av innevarande år, medför att Wihlborgs resultat efter finansiella poster för helåret 2000 bedöms uppgå till minst 550 Mkr. I denna helårsprognos ingår resultat från fastighetsförsäljningar med 150 Mkr. Malmö den 6 april 2000 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Erik Paulsson Verkställande direktör För ytterligare information, kontakta gärna: VD Erik Paulsson, 08-623 69 55, 070-595 02 00, eller Ekonomi- och finanschef Olle Knaust, 08-623 69 04, 070-557 58 01, eller Informationschef Anders Lundquist, 08-623 67 45, 070-528 43 33 Detta är Wihlborgs Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett av Sveriges största fastighetsbolag med fastigheter till ett bokfört värde av c:a 20 miljarder kronor. Fastig- hetsbeståndet är koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionerna och har en uthyrbar yta på c:a 3 miljoner kvm, fördelat på 2 miljoner kvm kommersiella lokaler och 1 miljon kvm bostäder. Wihlborgsaktien är noterad på OM Stockholmsbörsens A- lista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/04/06/20000406BIT00740/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/04/06/20000406BIT00740/bit0002.pdf

6 apr 2000 15:02