Populära sökningar

Wihlborgs hyr ut 6 200 Kvm i Klara Zenit

Wihlborgs hyr ut 6 200 Kvm i Klara Zenit Wihlborgs hyr ut ytterligare 6 200 kvadratmeter kontorsytor i Klara Zenit i centrala Stockholm, till en sammanlagd årlig hyra om 26 Mkr. Högteknologiföretagen Anoto AB och C Technologies AB hyr 3 660 Kvm från och med oktober 2001 och kontraktstiden 5 år. E+T Förlag som bl.a. ger ut tidningarna Affärsvärlden, Ny Teknik och Dagens IT, hyr 2 500 Kvm i ett kontrakt med 7 års löptid och inflyttning i januari 2002. Rådgivare till Anoto AB och C Technologies AB vid förhyrningen har varit Finansjuristerna. Fastigheten Klara Zenit är belägen vid Drottninggatan och Mäster Samuelsgatan, som är ett av Stockholm citys mest attraktiva affärs- och kontorslägen, med omedelbar närhet till bl.a. centralstationen, tunnelbanan, och nya Arlandabanan. Den totala uthyrningsbara ytan kommer vid färdigställandet 2002 att uppgå till 64 000 kvm. Fram till dess genomförs en omfattande förnyelse av kvarteret, med ny- och ombyggnation av kontor, butiker och bostäder. Tidigare under året har även Svenska Dagbladet beslutat flytta till Zenit. Mer information om projekt Klara Zenit finns på internetadressen www.zenit.nu. - Klara Zenit har berikats med ytterligare två företag som kännetecknas av kompetens, nytänkande och mycket hög kvalitet, säger Wihlborgs VD Erik Paulsson i en kommentar. Wihlborgs Fastigheter AB (publ) För ytterligare information, kontakta gärna: VD Erik Paulsson, tel 070-595 02 00 Informationschef Anders Lundquist, 08-623 67 45, 070-528 43 33 Projektchef Klara Zenit, Urban Ehrling, 08-507 038 21, 070-576 17 80 Detta är Wihlborgs Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett av Sveriges största fastighetsbolag med fastigheter till ett bokfört värde av 20,6 miljarder kronor. Fastig- hetsbeståndet är koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionerna och har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,3 miljarder kr och en uthyrningsbar yta på 2,9 miljoner kvadratmeter. Bolaget har kontor i Malmö, Stockholm, Köpenhamn, Helsingborg och Nyköping. Wihlborgsaktien är noterad på OM Stockholmsbörsens A-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/11/22/20001122BIT00970/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/11/22/20001122BIT00970/bit0002.pdf

22 nov 2000 15:17