Populära sökningar

Wihlborgs hyr ut mer kontor i Klara Zenit

Wihlborgs hyr ut mer kontor i Klara Zenit Wihlborgs hyr ut sammanlagt 6 000 kvadratmeter kontorsytor i Klara Zenit i centrala Stockholm. Nya hyresgäster är det statliga Verket för Innovationssystem och mediabyrån MediaCom Gruppen. Verket för innovationssystem hyr 3 475 kvm till en årlig hyra om 14 Mkr och kontraktstiden 6 år. MediaCom Gruppen hyr 2 560 Kvm i ett kontrakt med 7 års löptid till en årlig hyra om 11 Mkr. Inflyttning sker i september och december 2001. Fastigheten Klara Zenit är belägen vid Drottninggatan och Mäster Samuelsgatan, som är ett av Stockholm citys mest attraktiva affärs- och kontorslägen, med omedelbar närhet till bl.a. centralstationen, tunnelbanan, och nya Arlandabanan. Den totala uthyrningsbara ytan kommer vid färdigställandet 2002 att uppgå till 64 000 kvm. Fram till dess genomförs en omfattande förnyelse av kvarteret, med ny- och ombyggnation av kontor, butiker och bostäder. Mer information om projekt Klara Zenit finns på internetadressen www.zenit.nu. - Wihlborgs har återigen lyckats erbjuda lösningar för organisationer med mycket högt ställda krav, och det är med stor glädje som vi välkomnar Verket för Innovationssystem och MediaCom Gruppen till Klara Zenit, säger Wihlborgs VD Erik Paulsson i en kommentar. 8 november 2000 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) För ytterligare information, kontakta gärna: Wihlborgs Fastigheter: VD Erik Paulsson, tel 08-623 69 55, 070-595 02 00, eller Informationschef Anders Lundquist, 08-623 67 45, 070-528 43 33, eller Marknadschef Klara Zenit, Lars Ellsäter, 08-507 038 24, 070-588 58 15 Detta är Wihlborgs Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett av Sveriges största fastighetsbolag med fastigheter till ett bokfört värde av c:a 20 miljarder kronor. Fastig- hetsbeståndet är koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionerna och har en uthyrbar yta på 2,9 miljoner kvm, fördelat på 2 miljoner kvm kommersiella lokaler och 0,9 miljoner kvm bostäder. Wihlborgsaktien är noterad på OM Stockholmsbörsens A-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/11/08/20001108BIT00930/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/11/08/20001108BIT00930/bit0002.pdf

8 nov 2000 15:09