Populära sökningar

Wihlborgs säljer 12 fastigheter för 259 Mkr

Wihlborgs säljer 12 fastigheter i Stockholm och Karlskrona för 259 Mkr Wihlborgs säljer 8 bostadsfastigheter i Stockholmsområdet och 4 fastigheter i Karlskrona för 259 Mkr med en vinst uppgående till 20 Mkr. Fastigheterna i Stockholmsområdet omfattar totalt 33 000 kvm och består av 470 bostadslägenheter belägna i Kärrtorp och Sundbyberg. Fastigheterna i Karlskrona har en total yta om 1 900 kvm, mestadels bestående av bostäder och kontor. Köpare är privata investerare som tillträdde fastigheterna den 31 mars 2000. "Genom försäljningarna minskas andelen bostäder i Wihlborgs fastighetsportfölj, och innebär också att vi lämnat Karlskrona, säger Wihlborgs VD Erik Paulsson i en kommentar". Malmö den 3 april 2000 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) För ytterligare information, kontakta gärna: VD Erik Paulsson, 08-623 69 55, 070-595 02 00, eller Ekonomi- och finanschef Olle Knaust, 08-623 69 04, 070-557 58 01, eller Informationschef Anders Lundquist, 08-623 67 45, 070-528 43 33 Detta är Wihlborgs Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett av Sveriges största fastighetsbolag med fastigheter till ett bokfört värde av c:a 20 miljarder kronor. Fastig- hetsbeståndet är koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionerna och har en uthyrbar yta på c:a 3 miljoner kvm, fördelat på 2 miljoner kvm kommersiella lokaler och 1 miljon kvm bostäder. Wihlborgsaktien är noterad på OM Stockholmsbörsens A- lista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/04/03/20000403BIT00670/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/04/03/20000403BIT00670/bit0002.pdf

3 apr 2000 15:34