Populära sökningar

Wihlborgs säljer 18 fastigheter

Wihlborgs säljer 18 fastigheter Per 31 december 1999 har Wihlborgs genomfört försäljning av ytterligare 18 fastigheter, omfattande totalt 35 100 kvadratmeter uthyrningsbar yta. Den sammanlagda köpeskillingen uppgår till 213 Mkr, med en total vinst om 27 Mkr. Fastighet Kommun Köpare Fyren 13 Danderyd D. Karlberg & Son Intressenter AB Skogsvik 11 Danderyd D. Karlberg & Son Intressenter AB Stäket 1:163 Järfälla D. Karlberg & Son Intressenter AB Älmsta 2:55 Norrtälje D. Karlberg & Son Intressenter AB Sillö 3 Stockholm Anders Willerman Ädelman mindre 7 Stockholm Bostadsrättsförening Smeden 9 Sundbyberg Bostadsrättsförening Årdret 3 Lund HC Bilservice i Lund AB Hämplingen 4 Malmö Slottshagen i Malmö AB Kungsörnen 5 Malmö Slottshagen i Malmö AB Borggård 1:401 Staffanstorp Angelica AB Stanstorp 1:771 Staffanstorp Angelica AB Falsterbo 2:22 Vellinge Slottshagen i Malmö AB Pumpen 7 Ystad Ystads Industrifastigheter AB Finsmidet 4 Örebro AB Lokalhusman i Örebro Gillet 21 Örebro AB Husherren Fastigheter Älgen 12 Örebro AB Husherren Fastigheter Eimsbüttel Hamburg Fischer-Appelt GMBH "Majoriteten av försäljningarna avser mindre fastigheter, och är ett led i omstruktureringen av Wihlborgs fastighetsportfölj, till större och mer rationella förvaltningsenheter, säger VD Erik Paulsson i en kommentar". Stockholm den 12 januari 2000 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) För ytterligare information, kontakta gärna: VD Erik Paulsson, tel 08-623 69 55, 070-595 02 00, eller Ekonomi- och finanschef Olle Knaust, tel. 08-623 69 04, 070-557 58 01, eller Informationschef Anders Lundquist, 08-623 67 45, 070-528 43 33 Detta är Wihlborgs Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag med fastigheter till ett bokfört värde av c:a 20 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet är koncentrerat till Stockholms- och Öresunds- regionerna och har en uthyrbar yta på 3 miljoner kvm, fördelat på 2 miljoner kvm kommersiella lokaler och 1 miljon kvm bostäder. Wihlborgsaktien är noterad på Stockholmsbörsens A-lista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/12/20000112BIT00270/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/12/20000112BIT00270/bit0002.pdf

12 jan 2000 14:15