Populära sökningar

Wihlborgs säljer bostäder i Malmö för 210 Mkr

Wihlborgs säljer bostäder i Malmö för 210 Mkr Wihlborgs säljer 22 bostadsfastigheter och två mindre projektfastigheter till det danska fastighetsbolaget EjendomsSelskabet Norden, för 210 Mkr med en vinst om 25 Mkr. Fastigheterna är belägna inom områdena Sofielund, Kirseberg och Möllevången, och omfattar totalt c:a 42 200 kvm innehållande c:a 570 bostadslägenheter. Den nye ägaren tillträdde fastigheterna den 31 mars 2000. "Affären med EjendomsSelskabet Norden innebär att Wihlborgs bostadsbestånd i Malmö ytterligare koncentrerats till Malmös mest centrala delar, säger Wihlborgs VD Erik Paulsson i en kommentar". Malmö den 3 april 2000 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) För ytterligare information, kontakta gärna: VD Erik Paulsson, 08-623 69 55, 070-595 02 00, eller Ekonomi- och finanschef Olle Knaust, 08-623 69 04, 070-557 58 01, eller Informationschef Anders Lundquist, 08-623 67 45, 070-528 43 33 Detta är Wihlborgs Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett av Sveriges största fastighetsbolag med fastigheter till ett bokfört värde av c:a 20 miljarder kronor. Fastig- hetsbeståndet är koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionerna och har en uthyrbar yta på c:a 3 miljoner kvm, fördelat på 2 miljoner kvm kommersiella lokaler och 1 miljon kvm bostäder. Wihlborgsaktien är noterad på OM Stockholmsbörsens A- lista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/04/03/20000403BIT00310/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/04/03/20000403BIT00310/bit0002.pdf

3 apr 2000 12:01

För ytterligare information