Populära sökningar

Wihlborgs säljer fastigheter i Lomma

Wihlborgs säljer fastigheter i Lomma Wihlborgs säljer två fastigheter i Lomma för 100 Mkr med en vinst uppgående till 30 Mkr, som kommer att påverka resultatet under kvartal 4 2000. De aktuella fastigheterna Lomma 25:4 och Lomma 25:5 består av ett markområde om c:a 141 000 Kvm, som är bebyggt med 33 000 Kvm industrilokaler. Köparen JM AB tillträder fastigheterna den 30 november 2000. 7 november 2000 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) För ytterligare information, kontakta gärna: VD Erik Paulsson, tel 08-623 69 55, 070-595 02 00, eller Ekonomi- och Finanschef Olle Knaust, 08-623 69 04, 070-557 58 01, eller Informationschef Anders Lundquist, 08-623 67 45, 070-528 43 33 Detta är Wihlborgs Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett av Sveriges största fastighetsbolag med fastigheter till ett bokfört värde av c:a 20 miljarder kronor. Fastig- hetsbeståndet är koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionerna och har en uthyrbar yta på 2,9 miljoner kvm, fördelat på 2 miljoner kvm kommersiella lokaler och 0,9 miljoner kvm bostäder. Wihlborgsaktien är noterad på OM Stockholmsbörsens A-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/11/07/20001107BIT00590/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/11/07/20001107BIT00590/bit0002.pdf

7 nov 2000 12:11

För ytterligare information