Populära sökningar

Wihlborgs säljer Hotell Strandbaden i Falkenberg

Wihlborgs säljer Hotell Strandbaden i Falkenberg Wihlborgs säljer Hotell Strandbaden i Falkenberg för 70 Mkr med en vinst om 10 Mkr. Försäljningen omfattar hotellet inklusive hotellrörelsen, där fastigheten innehåller 135 rum på en total yta om 8 200 kvm. Den nye ägaren, SSRS Holding AB, tillträder fastigheten den 1 maj 2000. Malmö den 6 april 2000 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Erik Paulsson Verkställande direktör För ytterligare information, kontakta gärna: VD Erik Paulsson, 08-623 69 55, 070-595 02 00, eller Ekonomi- och finanschef Olle Knaust, 08-623 69 04, 070-557 58 01, eller Informationschef Anders Lundquist, 08-623 67 45, 070-528 43 33 Detta är Wihlborgs Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett av Sveriges största fastighetsbolag med fastigheter till ett bokfört värde av c:a 20 miljarder kronor. Fastig- hetsbeståndet är koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionerna och har en uthyrbar yta på c:a 3 miljoner kvm, fördelat på 2 miljoner kvm kommersiella lokaler och 1 miljon kvm bostäder. Wihlborgsaktien är noterad på OM Stockholmsbörsens A-lista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/04/06/20000406BIT00320/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/04/06/20000406BIT00320/bit0002.pdf

6 apr 2000 11:33