Populära sökningar

Wihlborgs säljer samtliga fastigheter i Västerås

Wihlborgs säljer samtliga fastigheter i Västerås Wihlborgs säljer fyra fastigheter i Västerås, omfattande totalt 21 000 kvadratmeter kontor och industrilokaler. Köpeskillingen uppgår till 72 Mkr, och affären ger en vinst om 2 Mkr. Köparen Stig-Åke Wallin Byggnads AB, tillträder fastigheterna den 30 juni 2000. "Försäljningen innebär att Wihlborgs lämnar ytterligare en av bolagets oprioriterade orter. Wihlborgs har hittills i år sålt fastigheter för 810 Mkr med en sammanlagd vinst uppgående till 68 Mkr, och vi kommer att vara fortsatt offensiva i vårt arbete med att koncentrera fastighetsinnehavet, säger VD Erik Paulsson i en kommentar". Malmö den 12 maj 2000 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) För ytterligare information, kontakta gärna: VD Erik Paulsson, tel 08-623 69 55, 070-595 02 00, eller Ekonomi- och Finanschef Olle Knaust, 08-623 69 04, 070-557 58 01, eller Informationschef Anders Lundquist, 08-623 67 45, 070-528 43 33. Detta är Wihlborgs Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett av Sveriges största fastighetsbolag med fastigheter till ett bokfört värde av c:a 20 miljarder kronor. Fastig- hetsbeståndet är koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionerna och har en uthyrbar yta på 2,9 miljoner kvm, fördelat på 2 miljoner kvm kommersiella lokaler och 0,9 miljon kvm bostäder. Wihlborgsaktien är noterad på OM Stockholmsbörsens A-lista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/12/20000512BIT00250/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/12/20000512BIT00250/bit0002.pdf

12 maj 2000 11:29