Populära sökningar

Wihlborgs säljer två hotell för 97 Mkr

Wihlborgs säljer två Hotell för 97 Mkr Wihlborgs säljer Hotell Winn i Göteborg och Hotell Winn i Huskvarna för 97 Mkr med en vinst om 11 Mkr. Bägge hotellfastigheterna säljs inklusive hotellrörelserna. Hotell Winn i Göteborg omfattar 5 800 kvm med 121 rum och Hotell Winn i Huskvarna omfattar 7 200 kvm med 112 rum. Den nye ägaren, Choice Hotel Sweden AB, tillträder fastigheterna den 1 maj 2000. "Wihlborgs koncentrationsstrategi innebär att hotellinnehaven successivt skall avvecklas, och i och med försäljningen av hotellfastigheterna i Göteborg och Huskvarna tar Wihlborgs ytterligare steg mot detta mål, säger Wihlborgs VD Erik Paulsson i en kommentar". Malmö den 5 april 2000 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) För ytterligare information, kontakta gärna: VD Erik Paulsson, 08-623 69 55, 070-595 02 00, eller Ekonomi- och finanschef Olle Knaust, 08-623 69 04, 070-557 58 01, eller Informationschef Anders Lundquist, 08-623 67 45, 070-528 43 33 Detta är Wihlborgs Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett av Sveriges största fastighetsbolag med fastigheter till ett bokfört värde av c:a 20 miljarder kronor. Fastig- hetsbeståndet är koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionerna och har en uthyrbar yta på c:a 3 miljoner kvm, fördelat på 2 miljoner kvm kommersiella lokaler och 1 miljon kvm bostäder. Wihlborgsaktien är noterad på OM Stockholmsbörsens A- lista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/04/05/20000405BIT00190/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/04/05/20000405BIT00190/bit0002.pdf

5 apr 2000 10:57