Populära sökningar

Wihlborgs utvecklar fastighet i Kista

Wihlborgs utvecklar fastighet i Kista Wihlborgs uppför en ny byggnad omfattande sammanlagt 15 000 kvm kontor, lab samt garageytor i Kista i norra Stockholm. Byggnationsarbetena påbörjas under sensommaren 2000 och färdigställande sker under första kvartalet 2002. Den totala investeringen i projektet uppgår till 264 Mkr och årliga hyror kommer att uppgå till 29 Mkr. "Investeringen i Kistafastigheten ligger helt i linje med Wihlborgs inriktning att genom en högre andel fastighetsprojekt öka lönsamheten i bolaget, säger VD Erik Paulsson i en kommentar". Wihlborgs Fastigheter AB (publ) För ytterligare information, kontakta gärna: VD Erik Paulsson, tel 08-623 69 55, 070-595 02 00, eller Informationschef Anders Lundquist, 08-623 67 45, 070-528 43 33, eller Fastighetschef Urban Sjölund, 08-623 69 57, 070-638 69 57. Detta är Wihlborgs Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett av Sveriges största fastighetsbolag med fastigheter till ett bokfört värde av c:a 20 miljarder kronor. Fastig- hetsbeståndet är koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionerna och har en uthyrbar yta på 2,9 miljoner kvm, fördelat på 2 miljoner kvm kommersiella lokaler och 0,9 miljon kvm bostäder. Wihlborgsaktien är noterad på OM Stockholmsbörsens A-lista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/29/20000629BIT00200/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/29/20000629BIT00200/bit0002.pdf

29 jun 2000 13:40

För ytterligare information