Populära sökningar

Mats Qviberg föreslås till ny styrelseordförande i Wihlborgs

Mats Qviberg föreslås till ny styrelseordförande i Wihlborgs Vid den extra bolagsstämman i Wihlborgs Fastigheter AB den 14 juni kommer omval att föreslås av styrelseledamöterna Göte Dahlin, Kerstin Fredriksson, Sven-Åke Johansson, Bengt Madsen, Erik Paulsson och Maths O. Sundqvist samt nyval av Mats Qviberg och Jonas Wahlström. Aktieägare som tillsammans representerar väl över 30% av det totala röstetalet står bakom förslaget. I den nya styrelsen kommer Mats Qviberg att föreslås bli ny ordförande. Mats Qviberg är verkställande direktör i Investment AB Öresund och Jonas Wakhlström är verkställande direktör i TMT One AB. Tillsammans representerar Qviberg och Wahlström, privat och via bolag, över 10% av aktiekapitalet i Wihlborgs Fastigheter AB. Wihlborgs Fastigheter AB (publ) För ytterligare information: Erik Paulsson, VD, Wihlborgs Fastigheter AB, tel 08-623 69 55, 070-595 02 00 Mats Berg, Informationschef, Wihlborgs Fastigheter AB, tel 08-623 67 45, 0709-18 75 84 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett av Sveriges största fastighetsbolag med fastigheter till ett bokfört värde av c:a 20 miljarder kronor. Mer än 90 procent av Wihlborgs årliga intäkter om c:a 2 miljarder kr genereras på huvudmarknaderna Stockholms- och Öresunds regionerna. Bolaget har kontor i Malmö, Stockholm, Köpenhamn, Helsingborg och Nyköping. Wihlborgsaktien är noterad på Stockholmsbörsens A-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/05/22/20010522BIT00420/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/05/22/20010522BIT00420/bit0001.pdf

22 maj 2001 11:49