Populära sökningar

Wihlborgs flyttar till nytt huvudkontor i Järla Sjö

Wihlborgs flyttar till nytt huvudkontor i Järla Sjö Den 27 december 2001 flyttar Wihlborgs Fastigheter till Järla Sjö i Nacka och får samtidigt nya telefon- och faxnummer. Wihlborgs nya huvudkontor ligger i den ombyggda Turbinhallen, en gång en del av de Lavals fabriker och numera klassisk svensk industrihistoria. - Det känns mycket bra att flytta in i det dynamiska och spännande område med både kontor och bostäder som håller på att utvecklas i Järla Sjö, säger Erik Paulsson, VD Wihlborgs Fastigheter AB. Ny postadress: Wihlborgs Fastigheter AB, Box 888, 131 25 Nacka. Ny besöksadress: Gustaf de Lavals torg 8 Nytt tfnnr: 08-555 148 00 Nytt faxnr: 08-555 148 01 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Fakta om Järla Sjö Industripionjären Gustaf de Lavals gamla industriområde förvandlas nu till en modern stadsdel där alla gamla industribyggnader bevaras. Byggnader med stora utrymmen och höga takhöjder ger starkt profilerade kontorsmiljöer och öppna lösningar för moderna arbetsplatser. I Järla Sjö, som ligger 5 km från Gamla Stan, blandas arbetsplatser, boende och närservice. Wihlborgs, HSB och Riksbyggen utvecklar tillsammans denna nya stadsdel. Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett av Sveriges största fastighetsbolag med fastigheter till ett bokfört värde av ca 21 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionerna, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,1 miljarder kronor och en uthyrningsbar yta på 2,4 miljoner kvadratmeter. Bolaget har kontor i Malmö, Stockholm, Köpenhamn och Helsingborg. Wihlborgsaktien är noterad på Stockholmsbörsens O- lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/20/20011220BIT00640/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/20/20011220BIT00640/bit0001.pdf

20 dec 2001 12:03