Populära sökningar

Wihlborgs förvärvar Postfastigheter AB

Wihlborgs förvärvar Postfastigheter AB Wihlborgs Fastigheter AB har idag tecknat avtal med Posten om förvärv av Postfastigheter AB. Fastighetsbeståndet består av totalt 73 fastigheter med en sammanlagd yta om ca 324 000 kvm (se bilaga). Fastigheterna förvärvas för 2 725 Mkr. Wihlborgs tillträder fastigheterna den 1 december 2001. Affären villkoras av godkännande i respektive företags styrelse. Av fastighetsbeståndets värde representerar fastigheter i Stockholmsområdet 67%, Öresundsregionen 3% och övriga orter 30%. Fastigheter utanför Wihlborgs prioriterade regioner, Stockholm och Öresund, kommer att samordnas med Wihlborgs befintliga fastighetsinnehav i övriga Sverige. Wihlborgs strukturarbete avseende detta bestånd kommer att fortsätta. En stor del av det totala fastighetsvärdet utgörs av sju fastigheter i Stockholms innerstad med en uthyrningsbar yta om 60 000 kvm. (Se presentation på www.wihlborgs.se för mer detaljerad information.) Hyresvärdet för dessa fastigheter uppgår med nuvarande kontraktsstruktur till 109 Mkr. Dagens marknadshyra överstiger detta hyresvärde avsevärt. Den initiala direktavkastningen på hela det förvärvade beståndet uppgår till 8,3%. Direktavkastningen kommer att öka till följd av marknadsanpassningar av hyran i främst Stockholms innerstad. På ett års sikt bedöms direktavkastningen i det förvärvade beståndet att öka med ca en procentenhet. Wihlborgs vinst på årsbasis baserad på aktuell hyra bedöms genom affären öka med 44 Mkr motsvarande 0,14 kr per aktie efter schablonskatt. Postfastigheter AB Region Antal Area, Hyresvärde Hyresvärde, Andel av Ekonomisk fastigheter tkvm , mkr per kvm hyresvärde vakans Stockholm 16 127 1841) 1 4502) 53%3) 1% Öresund 5 16 15 956 4% 13% Övrigt 52 181 151 834 43% 8% Summa 73 324 350 1 080 100% 5% 1) Marknadshyresnivån ligger avsevärt högre är nuvarande hyresvärde. 2) Hyresvärdet i Stockholms innerstad uppgår till 1 820 kr per kvm. 3) Stockholms innerstad representerar 32% av hyresvärdet. 4) Postens förhyrningar svarar idag för drygt 40% av det totala hyresvärdet. I flertalet av de förvärvade fastigheterna kommer Posten att investera i s k Postcenters. - Genom förvärvet av Postfastigheter tillförs Wihlborgs fastigheter med stor utvecklingspotential, framför allt i Stockholm. Wihlborgs stärker därmed sin position betydligt på lokalhyresmarknaden, säger Erik Paulsson, VD Wihlborgs Fastigheter AB. - Wihlborgs har, trots en dämpad konjunktur, haft en fortsatt stark utveckling på hyres- och fastighetsmarknaden. Vi ser därför positivt på framtiden och det nya fastighetsbeståndet passar väl in i vår strategi, fortsätter Erik Paulsson. - Som hyresgäst värdesätter vi en stabil och kompetent hyresvärd som Wihlborgs, som kan tillgodose Postens krav på lokalutveckling och service, och jag ser fram emot fortsatt samarbete, säger Ralf Johansson, VD Postfastigheter AB. Wihlborgs har hittills i år avyttrat fastigheter för 2 623 Mkr, med en försäljningsvinst på 286 Mkr. Totalt uppgår förvärven, inkl Postfastigheter, till 3 436 Mkr. Wihlborgs Fastigheter AB (publ) För ytterligare information: Erik Paulsson, VD, tel 08-623 69 55, 0705-95 02 00 Olle Knaust, vVD, tel 08-623 69 04, 070-557 58 01 Mats Berg, Informationschef, tel 08-623 67 45, 0709-18 75 84 Bilaga: Förvärvade fastigheter En powerpoint-presentation av affären finns tillgänglig på www.wihlborgs.se Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett av Sveriges största fastighetsbolag med fastigheter till ett bokfört värde av ca 19 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionerna, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,1 miljarder kronor och en uthyrningsbar yta på 2,5 miljoner kvadratmeter. Bolaget har kontor i Malmö, Stockholm, Köpenhamn och Helsingborg. Wihlborgsaktien är noterad på Stockholmsbörsens A- lista. Förvärvade fastigheter Bilaga till pressmeddelande från Wihlborgs Fastigheter AB 2001-10-02 Fastighetsbeteckning Adress Kommun/ Total area delområde kvm Stockholms innerstad Barnhusväderkvarnen Drottninggatan 89 Stockholm 26 629 36 Posthornet 2 Fridhemsgatan 7-11 Stockholm 6 509 Verdandi 9 Torsgatan 62-64 Stockholm 1 386 Resedan 3 Dalagatan 13 Stockholm 3 566 Pennfäktaren 11 Vasagatan 7 Stockholm 11 432 Gråberget 23 Folkungagatan 51- Stockholm 5 394 53 Guldfisken 18 Nybrogatan 57 Stockholm 5 165 Summa 60 081 Övriga Storstockholm Linneduken 5 Brommaplan Bromma 2 770 Förskottet 2 Sparbanksvägen 27- Hägersten 2 023 29 Vinjetten 7 Gullmarsplan 11-17 Johanneshov 3 310 Veddesta 2:37 Datavägen 7 Järfälla 2 895 Helgafjäll 5 Kistagången 2-4 Kista 15 847 Fräsaren 10 Svetsarvägen 24 Solna 10 304 Induktorn 33 Ranhammarsvägen 16- Ulvsunda 17 734 18 Induktorn 28 Ranhammarsvägen 24 Ulvsunda 5 444 Generatorn 17 Ranhammarsvägen 29 Ulvsunda 6 585 Summa 66 912 Öresund Posten 1 Västra Sandgatan 7 Helsingborg 5 527 Kärnan Norra 21 Stortorget 17 Helsingborg 2 772 Postterminalen 1 Fabriksgatan 1 Lund 4 076 Hälsingland 1 Åmålsgatan 7-9 Malmö 1 213 Vätet 11 Danska vägen 55 Malmö 2 523 Summa 16 111 Övrigt Gärdet 6:4 Postgränd 5 Bollnäs 2 424 S:t Ilian 23:4 Drottningg. 42-44 Enköping 1 692 Valpen 3 Björkgatan 5-7 Eskilstuna 4 134 Värdebrevet 1 Hamngatan 5 Eskilstuna 4 149 Hattmakaren 16 Slaggatan 19 Falun 4 029 Brynäs 12:1 Södra Gävle 6 297 Fältskärsgatan 10 Kilot 1 Helmfeldtsgatan 59 Halmstad 6 894 Kapellet 23 Kapellgatan 1 Heby 571 Tullen 10 Köpmangatan 13 Härnösand 4 395 Fredriksdal 1 Smedjegatan 2 Kalmar 3 498 Guldfisken 2 Esplanaden 30 Kalmar 3 029 Postiljonen 1 o 2 Storgatan 13 Karlsborg 1 216 Sjöstjerna 12 Stortorget 3 Karlskrona 2 389 Ingenjören 7 Blåportsgatan 7 Karlskrona 1 818 Nejlikan 13 Fredsgatan 30-32 Katrineholm 2 688 Kristianstad 5:56 Vattentornsvägen 9 Kristianstad 2 023 Uroxen 14 Kungsgatan 28 Kristinehamn 3 262 Drotten 2 Västra Långgatan 6 Köping 3 601 Brevduvan 17 Kungsgatan 20 Linköping 7 753 Djuret 3 Blomgatan 17 Luleå 8 499 Råttan 18 Storgatan 53 Luleå 4 220 Stadshuset 7 Fabriksgatan 12 Lycksele 2 075 Renströmmen 7 Saltängsgatan 1-3 Norrköping 3 280 Järnlodet 15 Kyrkogatan 11 Norrtälje 3 552 Säven 4 Norrköpingsvägen 9 Nyköping 1 853 Posten 1 Postgatan 1 Nässjö 3 153 Brevet 1 Storgatan 49 Nässjö 4 561 Säterjäntan 3 Västerled 30 Sandviken 933 Samskolan 2 Stormgatan 36 Simrishamn 525 Borgmästaren 10 Köpmangatan 19 Sundsvall 4 275 Höken 1 Ängsgatan 33 Södertälje 3 560 Östrebro 30 Kontinentgatan 2 Trelleborg 3 204 Ran 6 Edingsvägen 2 Uddevalla 2 862 Vale 5 (50%) Kungsgatan 69-73 Umeå 4 691 Vale 6 Skolgatan Umeå 4 405 Stigbygeln 2 Signalvägen 12 Umeå 4 577 Kungsängen 10:1 och Kungsgatan 48 Uppsala 8 649 10:2 Kvarngärdet 58:1 Portalgatan 8 Uppsala 2 430 Lejonet 14 Storgatan 14 Vetlanda 1 880 Tjädern 7 Östervägen 21 Visby 3 155 Bryggaren 18 Båtsmansgatan 28 Västervik 2 504 Kol 13 Sturegatan 18 Västerås 4 434 Nordstjärnan 1, 4 Kronobergsgatan 18- Växjö 5 665 20 Frigga 7 Hamngatan 4 Ystad 1 701 Mejeriet 7 Lagmansgatan 2 Ystad 1 097 Haren 5 och 18 Lillgatan 12 Åsele 623 Samskolan 5 Lärkgatan 2B Ängelholm 2 446 Teatern 3 (50%) Järntorgsgatan 10- Örebro 2 428 12 Olaus Petri 3:119 Östra Bangatan 7 Örebro 8 809 Bryssel 11 Storgatan 13 Örnsköldsvik 2 595 Tullvakten 2, Arken Hamngatan 5 Östersund 2 862 8 (KB, 33%) Snäckan 25 Rådhusgatan 100 Östersund 3 315 Summa 180 679 Summa 323 783 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/02/20011002BIT00410/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/02/20011002BIT00410/bit0002.pdf

2 okt 2001 13:27