Populära sökningar

Wihlborgs gör fastighetsaffär med Kungsleden

Wihlborgs gör fastighetsaffär med Kungsleden Wihlborgs köper två fastigheter av Kungsleden i Helsingborg för 218 Mkr och säljer fyra fastigheter till Kungsleden i Jönköping och Enköping, utan resultateffekt, för 35 Mkr. De förvärvade fastigheterna, Terminalen 5 och Najaden 14 består av c:a 18 800 kvm uthyrningsbar yta varav merparten är kontor med ett årligt hyresvärde om c:a 21 Mkr. De sålda fastigheterna, S:t Ilian 9:1 i Enköping och Ädelmetallen 14, Övergången 8 och Överstycket 25 i Jönköping innehåller sammanlagt c:a 11 800 kvm uthyrningsbar yta, varav 5 700 kvm industrilokaler, 4 300 kvm kontor och 1 800 kvm butikslokaler. Till- respektive frånträde av fastigheterna sker den 29 mars 2001. - I och med affären förstärks Wihlborgs position ytterligare på kontorsmarknaden i Helsingborg, samtidigt som vi lämnar kommunerna Enköping och Jönköping, säger Wihlborgs VD Erik Paulsson i en kommentar. Wihlborgs Fastigheter AB (publ) För ytterligare information, kontakta gärna: VD Erik Paulsson, tel 08-623 69 55, 070-595 02 00 vVD Olle Knaust, 08-623 69 04, 070-557 58 01 Informationschef Anders Lundquist, 08-623 67 45, 070-528 43 33 Detta är Wihlborgs Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett av Sveriges största fastighetsbolag med fastigheter till ett bokfört värde av c:a 20 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet är koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionerna. Bolaget har kontor i Malmö, Stockholm, Köpenhamn, Helsingborg och Nyköping. Wihlborgsaktien är noterad på OM Stockholmsbörsens A-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/03/22/20010322BIT00700/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/03/22/20010322BIT00700/bit0001.pdf

22 mar 2001 11:58