Populära sökningar

Wihlborgs har sålt sex fastigheter för 206 Mkr

Wihlborgs har sålt sex fastigheter för 206 Mkr Wihlborgs har sålt sex fastigheter i Ektorp, Nacka, till nybildade bostadsrättsföreningar. Den totala försäljningssumman uppgår till 206 Mkr och vinsten till 30 Mkr. Fastigheterna omfattar 344 lägenheter och ett antal lokaler, totalt 21 611 kvm. - Hittills i år har vi sålt fastigheter för ca 2,6 miljarder kr. Nu kommer vi att ytterligare öka takten i avyttringar av bostadsfastigheter, säger Erik Paulsson, VD Wihlborgs Fastigheter AB. Avyttrade fastigheter i Nacka Kvm Sicklaön 44:3, 44:4, 44:5, 75:2, 201:1, 340:1 21 611 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) För ytterligare information: Erik Paulsson, VD, tel 08-623 69 55, 0705-95 02 00 Olle Knaust, vVD, tel 08-623 69 04, 070-557 58 01 Mats Berg, Informationschef, tel 08-623 67 45, 0709-18 75 84 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett av Sveriges största fastighetsbolag med fastigheter till ett bokfört värde av ca 19 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionerna, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,1 miljarder kronor och en uthyrningsbar yta på 2,5 miljoner kvadratmeter. Bolaget har kontor i Malmö, Stockholm, Köpenhamn och Helsingborg. Wihlborgsaktien är noterad på Stockholmsbörsens A- lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/01/20011001BIT00790/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/01/20011001BIT00790/bit0001.pdf

1 okt 2001 13:54