Populära sökningar

Wihlborgs investerar i ny kontorsbyggnad för White arkitekter

Wihlborgs investerar i ny kontorsbyggnad för White arkitekter Wihlborgs har beslutat att investera 175 Mkr i en ny byggnad med ca 5 700 kvm uthyrningsbar yta som uppförs vid Hammarbyslussen i Stockholm. Fastigheten kommer till övervägande delen att hyras av White arkitekter och inflyttning beräknas ske i februari 2003. De årliga hyresintäkterna beräknas uppgå till ca 14 Mkr. Vidare har Wihlborgs av White arkitekter förvärvat fastigheten Bacchus 3 i Gamla Stan, Stockholm. Fastigheten omfattar 1 610 kvm kontorsyta och inrymmer Whites nuvarande kontor. Köpeskillingen uppgår till 40 Mkr och direktavkastningen beräknas till 8,5%. - Affären med White arkitekter innebär tillsammans med förvärvet av Postfastigheter att Wihlborgs på kort tid väsentligt förstärkt portföljen av kommersiella fastigheter i centrala Stockholm, kommenterar Erik Paulsson, VD Wihlborgs Fastigheter AB. Wihlborgs Fastigheter AB (publ) För ytterligare information: Erik Paulsson, VD, tel 08-623 69 55, 0705-95 02 00 Olle Knaust, vVD, tel 08-623 69 04, 070-557 58 01 Mats Berg, Informationschef, tel 08-623 67 45, 0709-18 75 84 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett av Sveriges största fastighetsbolag med fastigheter till ett bokfört värde av ca 19 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionerna, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,1 miljarder kronor och en uthyrningsbar yta på 2,4 miljoner kvadratmeter. Bolaget har kontor i Malmö, Stockholm, Köpenhamn och Helsingborg. Wihlborgsaktien är noterad på Stockholmsbörsens A- lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/14/20011114BIT00520/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/14/20011114BIT00520/bit0001.pdf

14 nov 2001 13:23