Populära sökningar

Wihlborgs förbättrade resultatet till 141 Mkr

Wihlborgs förbättrade resultatet till 141 Mkr Delårsrapport januari-mars 2002 · Resultat efter finansiella poster ökade till 141 Mkr (134) · 7 fastigheter avyttrades med en vinst om 45 Mkr Wihlborgs resultat efter finansiella poster ökade med 5% till 141 Mkr. Vinst per aktie efter full skatt steg till 0,32 kr (0,30). I resultatet ingår vinster från fastighetsförsäljningar med 45 Mkr. Kassaflödet per aktie ökade till 0,56 kr (0,53). - Vi har åstadkommit ett gott resultat, trots att det första kvartalet ofta är det svagaste under året med höga säsongsrelaterade kostnader i förvaltningen och färre nyuthyrningar efter den höga aktiviteten vid årsskiftet, kommenterar VD Erik Paulsson. - Våra huvudmarknader uppvisar god balans och den samlade vakansgraden är oförändrad sedan förra kvartalet, fortsätter Erik Paulsson. - Det från Posten förvärvade fastighetsbeståndet utvecklas väl och integrationen i det övriga beståndet fortskrider enligt plan. Vi har hittills avyttrat 5 postfastigheter på oprioriterade orter och jag ser i dagsläget inga marknadsmässiga hinder för en fortsatt försäljning med målet att beståndet på oprioriterade orter ska vara avyttrat i slutet av 2003. Bilaga: Delårsrapport januari-mars 2002 För ytterligare information: Erik Paulsson, VD, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18 Olle Knaust, vVD, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10 Mats Berg, Informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/02/20020502BIT00080/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/02/20020502BIT00080/wkr0002.pdf Hela rapporten

2 maj 2002 10:00