Populära sökningar

Wihlborgs utvecklar fastighet med 1 500 arbetsplatser åt OM

Wihlborgs utvecklar fastighet med 1 500 arbetsplatser åt OM Wihlborgs Fastigheter AB har idag av OM AB förvärvat fastigheten Ladugårdsgärde 1:48, med det så kallade Fordhuset, i Frihamnen i Stockholm. Köpeskillingen uppgår till 236 Mkr. Samtidigt har OM tecknat ett tioårigt hyresavtal med Wihlborgs, och kommer att flytta in i Fordhuset efter genomförd om- och tillbyggnad. Wihlborgs påbörjar utvecklingen av fastigheten omedelbart och projektet, som omfattar totalt 34 000 kvm yta, beräknas vara slutfört under fjärde kvartalet 2003. Totalt kommer byggnaden att rymma 1 500 arbetsplatser. Arkitektbyrån Sandellsandberg har ritat det nya kontoret. Det sammanlagda årliga hyresvärdet beräknas till ca 75 Mkr och den totala projektkostnaden uppgår till ca 850 Mkr, inklusive köpeskillingen om 236 Mkr. - Det är mycket glädjande att vi får förtroendet att utveckla OM:s nya kontorsbyggnad. OM-projektet innebär en kraftig förstärkning av vår projektportfölj, när nu två stora projekt i Kranenområdet i Malmö avslutats och tagits i förvaltning, kommenterar Erik Paulsson, VD Wihlborgs Fastigheter. Med anledning av affären inbjuds till pressvisning imorgon tisdag den 5 mars kl 10.00, då Magnus Böcker, vice VD OM, Erik Paulsson, VD Wihlborgs Fastigheter, och Thomas Sandell, VD Sandellsandberg, kommer att presentera det nya OM-huset. Pressträffen hålls i det s k Fordhuset på Tullvaktsvägen 11 i Frihamnen. Välkommen! Wihlborgs Fastigheter AB (publ) För ytterligare information: Erik Paulsson, VD, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18 Olle Knaust, vVD, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10 Mats Berg, Informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett av Sveriges största fastighetsbolag med fastigheter till ett bokfört värde av 21,9 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionerna, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,5 miljarder kronor och en uthyrningsbar yta på 2,7 miljoner kvadratmeter. Bolaget har kontor i Stockholm, Malmö, Köpenhamn och Helsingborg. Wihlborgsaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/04/20020304BIT00110/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/04/20020304BIT00110/wkr0002.pdf

4 mar 2002 09:26