Populära sökningar

Ändrad taxering för ett av Wihlborgs dotterbolag

Ändrad taxering för ett av Wihlborgs dotterbolag Skattemyndigheten i Stockholm har den 15 december fattat ett omprövningsbeslut avseende 2002 års inkomsttaxering för ett av Wihlborgs dotterbolag, Wihlborgs Fastigheter i Stockholm AB. Beslutet innebär att skattemyndigheten upptaxerar bolaget med 364 Mkr, vilket medför en skattekostnad om 101 Mkr. Till detta belopp skall läggas en räntekostnad om 7 Mkr och ett skattetillägg om 2 Mkr. Den beslutade höjningen av Wihlborgs taxerade inkomst beror i huvudsak på att skattemyndigheten ansett en utdelning om 346 Mkr från ett dotterbolag till Wihlborgs Fastigheter i Stockholm AB som skattepliktig. Detta har sin grund i att skattemyndigheten omklassificerat Wihlborgs Fastigheter i Stockholm AB från ett fastighetsförvaltande bolag till ett bolag som bedriver handel med fastigheter. Wihlborgs delar ej denna bedömning, varför Wihlborgs avser att överklaga skattemyndighetens beslut i denna del. Wihlborgs uppfattning är att beslutet ej kommer att leda till någon utbetalning varför skattemyndighetens beslut tills vidare betraktas som en ansvarsförbindelse. Wihlborgs Fastigheter AB (publ) För ytterligare information: Erik Paulsson, VD, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18 Olle Knaust, vVD, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10 Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett av Sveriges största fastighetsbolag med fastigheter till ett bokfört värde av 19,4 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionerna, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,1 miljarder kronor och en uthyrningsbar yta på 2 miljoner kvadratmeter. Bolaget har kontor i Stockholm, Malmö, Köpenhamn och Helsingborg. Wihlborgsaktien är noterad på Attract 40 på Stockholmsbörsen. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/19/20031219BIT00140/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/19/20031219BIT00140/wkr0002.pdf

19 dec 2003 09:22