Populära sökningar

Wihlborgs inleder återköp av egna aktier

Wihlborgs inleder återköp av egna aktier Wihlborgs Fastigheter AB (publ) inleder idag det återköpsprogram som godkändes av bolagsstämman den 2 april 2003. Bolagsstämman gav styrelsen bemyndigande att längst intill nästa ordinarie bolagsstämma förvärva och överlåta egna aktier. Förvärv får ske av högst det antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar 10 procent av samtliga bolagets utgivna aktier. Syftet med återköpet är att justera bolagets kapitalstruktur för att därigenom bland annat öka resultatet per aktie. Wihlborgs innehav av egna aktier före återköpsprogrammets start uppgår till 720 400 aktier, motsvarande 1,2 procent av det totala antalet aktier. Wihlborgs Fastigheter AB (publ) För ytterligare information: Erik Paulsson, VD, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18 Olle Knaust, vVD, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10 Mats Berg, Informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett av Sveriges största fastighetsbolag med fastigheter till ett bokfört värde av 19,3 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionerna, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,1 miljarder kronor och en uthyrningsbar yta på 1,9 miljoner kvadratmeter. Bolaget har kontor i Stockholm, Malmö, Köpenhamn och Helsingborg. Wihlborgsaktien är noterad på Stockholmsbörsens Attract40. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/18/20030818BIT01890/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/18/20030818BIT01890/wkr0002.pdf

18 aug 2003 17:13