Populära sökningar

Wihlborgs inleder återköp av egna aktier

Wihlborgs inleder återköp av egna aktier Wihlborgs Fastigheter AB (publ) har inlett det återköpsprogram som godkändes av bolagsstämman den 4 april 2002. Bolagsstämman gav styrelsen bemyndigande att längst intill nästa ordinarie bolagsstämma förvärva och överlåta egna aktier. Förvärv får ske av högst det antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar 10 procent av samtliga bolagets utgivna aktier. - Syftet med återköpet är att justera bolagets kapitalstruktur och därigenom höja avkastningen på eget kapital och öka resultatet per aktie, kommenterar Erik Paulsson, VD, Wihlborgs Fastigheter AB. Wihlborgs Fastigheter AB (publ) För ytterligare information: Erik Paulsson, VD, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18 Olle Knaust, vVD, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10 Mats Berg, Informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/20/20030320BIT01070/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/20/20030320BIT01070/wkr0002.pdf

20 mar 2003 15:51