Populära sökningar

Wihlborgs ordinarie bolagsstämma den 2 april 2003

Wihlborgs ordinarie bolagsstämma den 2 april 2003 Vid Wihlborgs Fastigheter AB:s ordinarie bolagsstämma den 2 april 2003 fastställdes styrelsens förslag till utdelning om 4,50 kronor per aktie. Vidare fastställdes förslaget till utdelning av aktier i Klövern AB, varvid sex Wihlborgsaktier berättigar till en B-aktie i Klövern. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till måndagen den 7 april 2003. Kontantutdelningen beräknas utsändas av VPC fredagen den 10 april 2003. Tilldelning av aktieandelar i Klövern kommer att ske den 10 april 2003. För utförligare information om utdelningsförfarandet, se tidigare pressmeddelande och brev till aktieägarna på Wihlborgs hemsida. Stämman beslöt att omvälja styrelseledamöterna Göte Dahlin, Kerstin Fredriksson, Sven-Åke Johansson, Erik Paulsson, Mats Qviberg och Maths O. Sundqvist. Stefan Dahlbo, vice verkställande direktör i Investment AB Öresund, nyvaldes. Vidare beslöt stämman att arvode till styrelsen utgår med 850 000 kr, att fördelas enligt styrelsens beslut. Bolagsstämman beslöt att lämna styrelsen bemyndigande att, längst intill nästa ordinarie bolagsstämma, förvärva och överlåta egna aktier. Förvärv får ske av högst det antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar 10 procent av samtliga bolagets utgivna aktier. Till nomineringskommittén omvaldes Mats Qviberg och Sten Kottmeier. Björn Lind, SEB Fonder, nyvaldes till nomineringskommittén. Vid efterföljande konstituerande styrelsesammanträde omvaldes Mats Qviberg till styrelsens ordförande och Sven-Åke Johansson till vice ordförande. Wihlborgs Fastigheter AB (publ) För ytterligare information: Erik Paulsson, VD, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18 Olle Knaust, vVD, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10 Mats Berg, Informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/02/20030402BIT01860/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/02/20030402BIT01860/wkr0002.pdf

2 apr 2003 20:19