Populära sökningar

3,3 Mdr överförs till Fabeges aktieägare genom inlösen

3,3 Mdr överförs till Fabeges aktieägare genom inlösen Anmälningsperioden för Fabeges erbjudande om inlösen avslutades den 27 maj 2004. Erbjudandet innebar en möjlighet att lösa in var fjärde aktie i Fabege till kursen 150 kronor per aktier. Totalt omfattade erbjudandet 22 241 172 aktier, motsvarande 3,3 Mdr. Sammanräkningen av erbjudandet visar att totalt har 21 967 404 aktier anmälts för inlösen, motsvarande 98,84 procent av det högsta antal aktier som kunnat lämnats in i erbjudandet. Inlösenbeloppet, 3 295 110 600 kronor, beräknas betalas ut via VPC den 22 juni 2004. Fabeges innehav av egna aktier, 450 000 aktier av serie B, kommer enligt beslut på bolagsstämman att dras in. Antalet aktier i Fabege efter inlösen och indragning uppgår till totalt 66 929 530 aktier fördelade på 394 859 aktier av serie A och 66 534 671 aktier av serie B. Fabege AB (publ) För mer information: Lennart Sten, verkställande direktör, tfn 08-769 3010 Roger Johansson, CFO, tfn 08-769 3100 Helena Stångberg Carlsson, Information, tfn 08-769 3021 Fabege är ett renodlat fastighetsbolag som äger och förvaltar kommersiella fastigheter i Stockholmsregionen. Fokus ligger på fastigheter som via förädling, utveckling eller områdesspecifika faktorer har förutsättningar att bidra positivt till en förstärkning av kassaflöde och värdetillväxt. Fastighetsbeståndet är koncentrerat till Stockholms innerstad samt Kista och Marievik. Det samlade värdet på Fabeges fastighetsbestånd uppgår till cirka 18 Mdr med en total uthyrbar yta om cirka 1,3 miljoner kvm (2003-12-31). Fabege är ett av Sveriges största fastighetsbolag och noterat på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/06/07/20040607BIT00490/wkr0001.pdf

7 jun 2004 17:36

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)