Populära sökningar

6 400 aktieägare deltog i erbjudande om courtagefri handel

Aktieägare i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) med färre än 100 aktier (en börspost) har erbjudits att courtagefritt antingen komplettera innehavet upp till en börspost eller sälja samtliga aktier. Ca 6 400 aktieägare, av totalt ca 18 600 som erbjudandet riktades till, anmälde sig för köp eller försäljning. Av anmälningarna avsåg 2 900 försäljning och 3 500 köp. Sammantaget resulterade anmälningarna i nettoköp av 76 000 aktier. – Det är mycket positivt och glädjande att 3 500 aktieägare tog vara på tillfället att courtagefritt öka innehavet i Wihlborgs till en börspost, säger Erik Paulsson, VD Wihlborgs Fastigheter. Wihlborgs Fastigheter AB (publ) För ytterligare information: Erik Paulsson, VD, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18 Olle Knaust, vVD, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10 Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20

21 dec 2004 14:09

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)