Populära sökningar

Angående Wihlborgs aktier i Klövern AB

Angående Wihlborgs aktier i Klövern AB Wihlborgs har uppdragit åt Hagströmer & Qviberg att undersöka förutsättningarna för placering av aktier i Klövern AB (publ) genom s k book-building. Wihlborgs Fastigheter AB (publ) För ytterligare information: Erik Paulsson, VD, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18 Olle Knaust, vVD, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10 Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett av Sveriges största fastighetsbolag med fastigheter till ett bok-fört värde av 16,6 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionerna, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 1,7 miljarder kronor och en uthyrningsbar yta på 1,8 miljoner kvadratmeter. Bolaget har kontor i Stockholm, Malmö, Köpenhamn och Helsingborg. Wihlborgsaktien är noterad på Attract 40 på Stockholmsbörsen. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/04/20040304BIT20060/wkr0006.pdf

4 mar 2004 09:02

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)