Populära sökningar

Fabege avnoteras från Stockholmsbörsen

Styrelsen för Fabege AB har beslutat att avnotera bolaget från Stockholmsbörsens O-lista. Sista dagen för handel blir den 14 januari 2005. Ansökan är en följd av att Wihlborgs Fastigheter AB nu kontrollerar 97 procent av aktierna i Fabege AB och har påkallat tvångsinlösen av kvarvarande utestående aktier. Fabege AB (publ) Styrelsen För ytterligare information: Erik Paulsson, Styrelseordförande Fabege, 08-555 148 18, 0733-87 18 18 Olle Knaust, VD Fabege, 08-555 148 10, 0733-87 18 10 Åsvor Brynnel, Informationschef Fabege, 08-769 30 20, 070-600 73 21

22 dec 2004 08:20

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)