Populära sökningar

Fabege får ny hyresgäst till drygt 5 000 kvm i innerstan

Fabege får ny hyresgäst till drygt 5 000 kvm i innerstan Fabege har tecknat ett sexårigt hyresavtal med Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS, avseende fastigheten Elefanten 17 i centrala Stockholm. Kontraktet omfattar hela fastigheten om drygt 5 000 kvm med en totalhyra om ca 16,5 MSEK/år exkl fastighetsskatt. AMS kommer successivt att flytta in i fastigheten med start den 1 september 2004. Tidigare parkeringshuset Elefanten, centralt beläget mellan Centralen och Regeringskansliet Rosenbad, har ersatts med bostäder och kontor. Fastigheten färdigställdes 2001/2002 och har sedan dess fungerat som Fabeges huvudkontor. Med anledning av uthyrningen till AMS kommer Fabege att flytta sitt huvudkontor till Globen-området. "Elefanten är en fastighet som nyligen genomgått den förädling som är en central del i Fabeges strategi. Genom välkomnandet av en högklassig hyresgäst som AMS är det sista steget i ett framgångsrikt värdeskapande slutfört. För oss är denna uthyrning ytterligare en indikation på att nedgången i Stockholmsmarknaden är över - aktiviteten på marknaden har den senaste tiden visat på en allmän ekonomisk återhämtning.", säger Lennart Sten Fabeges VD." Fabege AB (publ) För ytterligare information: Verkställande direktör Lennart Sten, tel 08-769 30 10, 070-697 81 70 Informationschef Helena Stångberg, tel 08-769 30 21, 070-619 23 44 Chef AO Fastigheter Per Berggren, tel 08-769 31 50, 070-553 80 48 Fabege är ett renodlat fastighetsbolag som äger och förvaltar kommersiella fastigheter i Stockholmsregionen. Fokus ligger på fastigheter som via förädling, utveckling eller områdesspecifika faktorer har förutsättningar att bidra positivt till en förstärkning av kassaflöde och värdetillväxt. Fastighetsbeståndet är koncentrerat till Stockholms innerstad samt Kista och Marievik. Det samlade värdet på Fabeges fastighetsbestånd uppgår till omkring 17 Mdr med en total uthyrbar yta om cirka 1,3 miljoner kvm (2003-12-31). Fabege är ett av Sveriges största fastighetsbolag och noterat på Stockholmsbörsens O- lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/10/20040810BIT00090/wkr0001.pdf

10 aug 2004 11:47

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)