Populära sökningar

Fabege förvärvar en fastighet i Kista om 11 500

Fabege förvärvar en fastighet i Kista om 11 500 kvm Fabege har förvärvat kontorsfastigheten Torsnäs 1 i Kista för 85 Mkr. Fastigheten är ursprungligen uppförd 1982, ombyggd 1995 och består av 11 500 kvm uthyrbar yta fördelad på 3 plan med öppna planlösningar där varje plan är mellan 3000-3600 kvm och en takhöjd på c:a 4 m. Förutom kontor finns även restaurang, konferenslokaler, hörsal och motionslokal. Till fastigheten hör 120 garageplatser och 230 parkeringsplatser. Fabege tillträder fastigheten den 3 januari 2005 och fastigheten kommer då att vara tomställd. "Kista är ett av Fabeges starka fästen, vår marknadsandel uppgår till c:a 30 procent och vi ser sedan en tid tillbaka ett ökat intresse för området. Torsnäs 1 har med dess stora öppna planlösningar och strategiska läge en bra potential att attrahera nya hyresgäster " säger Lennart Sten. Fabege AB (publ) För ytterligare information kontakta Lennart Sten, verkställande direktör, tfn 08-769 3010 Fabege fokuserar på kommersiella fastigheter i Stockholmsregionen. Fabege äger och förvaltar kommersiella fastigheter som via förädling, utveckling eller områdesspecifika faktorer har förutsättningar att bidra positivt till en förstärkning av kassaflöde och värdetillväxt. Det samlade värdet på Fabeges fastighetsbestånd uppgår till cirka 18 Mdr med en total uthyrbar yta om cirka 1,3 miljoner kvm. Fastighetsbeståndet är koncentrerat till Stockholms innerstad samt Kista och Marievik. Fabege är ett av Sveriges största fastighetsbolag och noterat på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/05/26/20040526BIT00150/wkr0002.pdf

26 maj 2004 10:46

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)