Populära sökningar

Fabege hyr ut drygt 7 000 kvm i Kista

Fabege hyr ut drygt 7 000 kvm i Kista Fabege har tecknat hyreskontrakt (med bland annat ENEA) i Kista på totalt 7 000 kvm kontor, varav drygt 3 000 kvm avser fastigheten Torsnäs 1 som Fabege förvärvade i våras. Fastigheten kommer att tillträdas tomställd vid årsskiftet. Hyresvärdet på de nya kontrakten uppgår till 11 Mkr per år. Fabege har hittills under 2004 hyrt ut drygt 37 000 kvm i Kista vilket uppskattningsvis motsvarar tvår tredjedelar av all nyuthyrning på denna delmarknad. Fabeges marknadsandel i Kista uppgår till drygt 30 procent. - Det är glädjande att nyuthyrningen nu börjar ta fart och då särskilt i Kista där Fabege har en stark position. Därtill är nyuthyrningen av Torsnäs ett bra exempel på hur vi skapar värde, eftersom den är en av våra nyförvärvade fastigheter i ett område vi bedömer har stor potential, säger Lennart Sten Fabeges VD. Fabege AB (publ) För ytterligare information: Verkställande direktör Lennart Sten, tel 08-769 30 10, 070-697 81 70 Informationschef Helena Stångberg, tel 08-769 30 21, 070-614 23 44 Fabege är ett renodlat fastighetsbolag som äger och förvaltar kommersiella fastigheter i Stockholmsregionen. Fokus ligger på fastigheter som via förädling, utveckling eller områdesspecifika faktorer har förutsättningar att bidra positivt till en förstärkning av kassaflöde och värdetillväxt. Fastighetsbeståndet är koncentrerat till Stockholms innerstad samt Kista och Marievik. Det samlade värdet på Fabeges fastighetsbestånd uppgår till omkring 17 Mdr med en total uthyrbar yta om cirka 1,3 miljoner kvm (2003-12-31). Fabege är ett av Sveriges största fastighetsbolag och noterat på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/19/20040819BIT00020/wkr0001.pdf

19 aug 2004 09:39

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)