Populära sökningar

Fabege säljer 3 fastigheter

Fabege säljer 3 fastigheter Fabege har sålt bostadsfastigheten Sjöhästen 26 på Östermalm för 31 Mkr. Köpare är en bostadsrättsförening. Fastigheten består av 29 lägenheter med en total yta om 1 656 kvm varav 497 kvm utgör kommersiella ytor. Fabege har även sålt fastigheten Söderbymalm 7:45 (tomtmark) i Haninge samt Mandelblomman 16 i Lunda industriområde. Priset uppgår till 3 resp 9 Mkr. Den sammanlagda köpeskillingen överensstämmer med extern värdering per 2003-12-31 och sammanlagd realisationsvinst uppgick till 7 Mkr (ingår i kvartal II). Fabege AB (publ) För ytterligare information: Verkställande direktör Lennart Sten, tel 08-769 30 10 Fabege är ett renodlat fastighetsbolag som äger och förvaltar kommersiella fastigheter i Stockholmsregionen. Fokus ligger på fastigheter som via förädling, utveckling eller områdesspecifika faktorer har förutsättningar att bidra positivt till en förstärkning av kassaflöde och värdetillväxt. Fastighetsbeståndet är koncentrerat till Stockholms innerstad samt Kista och Marievik. Det samlade värdet på Fabeges fastighetsbestånd uppgår till omkring 17 Mdr med en total uthyrbar yta om cirka 1,3 miljoner kvm (2003-12-31). Fabege är ett av Sveriges största fastighetsbolag och noterat på Stockholmsbörsens O- lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/06/29/20040628BIT00340/wkr0001.pdf

29 jun 2004 10:00

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)