Populära sökningar

Fabege säljer bostadsfastighet med en reavinst om 135 Mkr

Fabege säljer bostadsfastighet med en reavinst om 135 Mkr Fabege har idag sålt bostadsfastigheten Haren 1 på Södermalm till en bostadsrättsförening. Priset, 380 Mkr, överstiger marknadsvärdet vid årsskiftet med 18 procent. Fastigheten består av 202 lägenheter med en total yta (exkl garage) om 20 121 kvm varav bostadsytan uppgår till 15 872 kvm. Fabege har därmed sålt 7 av de 12 bostadsfastigheter i Stockholms innerstad som behölls när Bostads AB Drott delades ut till aktieägarna. Fabege AB (publ) För ytterligare information: Verkställande direktör Lennart Sten, tel 08-769 3021 Fabege är ett renodlat fastighetsbolag som äger och förvaltar kommersiella fastigheter i Stockholmsregionen. Fokus ligger på fastigheter som via förädling, utveckling eller områdesspecifika faktorer har förutsättningar att bidra positivt till en förstärkning av kassaflöde och värdetillväxt. Fastighetsbeståndet är koncentrerat till Stockholms innerstad samt Kista och Marievik. Det samlade värdet på Fabeges fastighetsbestånd uppgår till drygt 18 Mdr med en total uthyrbar yta om cirka 1,3 miljoner kvm (2003-12-31). Fabege är ett av Sveriges största fastighetsbolag och noterat på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/05/27/20040527BIT00420/wkr0001.pdf

27 maj 2004 12:59

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)