Populära sökningar

Fabege säljer två bostadsfastigheter med en sammanlagd reavinst om 24 Mkr

Fabege säljer två bostadsfastigheter med en sammanlagd reavinst om 24 Mkr Fabege har avyttrat två bostadsfastigheter med en sammanlagd reavinst om totalt 24 Mkr. Höken 10 på Södermalm och Älgskyttarne 4 i Fredhäll har sålts till ett pris om 22 Mkr respektive 36 Mkr. Priset överstiger den externa värdering som gjordes vid årsskiftet 2003/2004 med i genomsnitt 32 procent och den externa värdering som gjordes per 30 juni 2004 med i genomsnitt 5 procent. Köpare till fastigheterna är bostadsrättföreningar. Försäljningarna har skett i linje med Fabeges strategi, ett renodlat fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Stockholm. Fastighet Uthyrbar yta Varav bostäder Antal lägenheter Pris Höken 10 968 968 16 22 Älgskyttarne 4 2 350 2199 44 36 Fabege AB (publ) För ytterligare information: Verkställande direktör Lennart Sten, tel 08-769 30 10, 070-697 81 70 Fabege är ett renodlat fastighetsbolag som äger och förvaltar kommersiella fastigheter i Stockholmsregionen. Fokus ligger på fastigheter som via förädling, utveckling eller områdesspecifika faktorer har förutsättningar att bidra positivt till en förstärkning av kassaflöde och värdetillväxt. Fastighetsbeståndet är koncentrerat till Stockholms innerstad samt Kista och Marievik. Det samlade värdet på Fabeges fastighetsbestånd uppgår till 17,5 med en total uthyrbar yta om cirka 1,3 miljoner kvm (2004-06-30). Fabege är ett av Sveriges största fastighetsbolag och noterat på Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/09/01/20040901BIT00280/wkr0001.pdf

1 sep 2004 15:19

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)