Populära sökningar

Fabege säljer två bostadsfastigheter

Fabege säljer två bostadsfastigheter - försäljningsvinst 70 Mkr Fabege har sålt två bostadsfastigheter i Stockholm för totalt 190 Mkr. Priset är 28 procent högre än externvärderingen per 2003-12-31. Fastigheterna - Kvadraten 35 och Pilen 7 - har en uthyrbar yta om totalt 8 800 kvm, varav 6 900 kvm bostadsyta. Köpare är bostadsrättsföreningar. Tillträde 2004-03-31 resp 2004-04-01. Av försäljningsvinsten om 70 Mkr löper 58 Mkr på kvartal I och 12 Mkr på kvartal II. Fabeges delårsrapport I 2004 (januari-mars) offentliggörs 2004-05-10. Fabege AB (publ) Ytterligare information: Lennart Sten, VD, tfn 08-769 30 10 Bilaga: sammanställning av fastighetsförsäljningar hittills under år 2004. Fabege äger och förvaltar kommersiella fastigheter i Stockholmsregionen. Fokus ligger på fastigheter som via förädling, utveckling eller områdesspecifika faktorer har förutsättningar att bidra positivt till en förstärkning av kassaflöde och värdetillväxt. Fastighetsbeståndet är koncentrerat till Stockholms innerstad samt Kista och Marievik. Det samlade värdet på Fabeges fastighetsbestånd uppgår till drygt 18 Mdr med en total uthyrbar yta om cirka 1,3 miljoner kvm (2003-12-31). Fabege är ett av Sveriges största fastighetsbolag och noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Bilaga Sammanställning av fastighetsförsäljningar hittills under år 2004 Sålda fastigheter januari-mars 2004 Fastighet Säljare Uthyrb -varav Antal Pris Pressmeddelande ar bostäd lägen- yta er heter Mkr kvm kvm Pyramiden 4 Södermalm BABD 4 198 2 904 39 90 BK 2004-02-19 Gullfaxe 4 Danderyd BABD 960 493 5 13 BK 2004-02-19 Berget 2 Vasastan BABD 1 515 660 10 24 PM 2004-03-30 Delfinen 14 Malmö BABD 6 004 3 342 44 55 PM 2004-03-30 Forellen 16 Östermalm Fabege 5 799 3 287 35 110 PM 2004-03-30 Sjökatten 14 Vasastan Fabege 1 249 - - 22 PM 2004-03-30 Grim 1 m fl Danderyd BABD 8 794 8 225 131 113 PM 2004-04-05 Kvadraten 35 Södermalm Fabege 7 218 5 825 75 158 PM 2004-05-04 Totalt 35 737 24 736 339 585 Januari-mars sålde koncernen 8 fastigheter för totalt 585 Mkr (27 procent högre än externvärderingen per 2003-12-31). För kvartalet redovisar koncernen ett koncernmässigt försäljningsresultat om 202 Mkr före skatt (varav 100 Mkr exkl Bostads AB Drott). Bostads AB Drott avskiljdes från koncernen per 2004-04-02. Sålda fastigheter april 2004 Fastighet Säljare Uthyrb -varav Antal Pris Pressmeddelande ar bostäd lägen- yta er heter Mkr kvm kvm Pilen 7 Norrmalm Fabege 1 573 1 078 18 33 PM 2004-05-04 Efter ovanstående försäljning har avyttrats 3 av de 12 bostadsfastigheter i Stockholms innerstad som behölls av koncernen när Bostads AB Drott utdelades till aktieägarna. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/05/04/20040504BIT00230/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/05/04/20040504BIT00230/wkr0002.pdf

4 maj 2004 10:51