Populära sökningar

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Wihlborgs Fastigheter AB (publ) har genom riktad nyemission erhållit 12 725 995 aktier i Klövern AB (publ). De nyemitterade aktierna utgör betalning för den revers om ca 190 Mkr som utfärdades i samband med Klöverns förvärv av ett större fastighetsbestånd från Wihlborgs. (Se även pressmeddelande 2003-12-22.) Wihlborgs äger totalt 12 725 995 aktier i Klövern AB, motsvarande 15 procent av kapital och röster. Wihlborgs Fastigheter AB (publ) För ytterligare information: Erik Paulsson, VD, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18 Olle Knaust, vVD, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10 Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett av Sveriges större börsnoterade fastighetsbolag med fastigheter till ett bokfört värde av 16,6 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionerna, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 1,7 miljarder kronor. Bolaget har kontor i Stockholm, Malmö, Köpenhamn och Helsingborg. Wihlborgsaktien är noterad på Attract40 på Stockholmsbörsen. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/03/20040303BIT20330/wkr0006.pdf

3 mar 2004 13:49

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)