Populära sökningar

Idag är sista dag för handel i Fabegeaktien inklusive inlösenrätt

Påminnelse - idag är sista dag för handel i Fabegeaktien inklusive inlösenrätt Sista dag för handel i Fabegeaktien inkl inlösenrätt är idag, torsdagen den 22 april 2004. Avstämningsdag för deltagande är den 27 april 2004 och en broschyr som beskriver erbjudandet skickas till samtliga direktregistrerade aktieägare den 5 maj 2004. Aktieägare i Fabege som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare erbjuds att deltaga i bolagets inlösenerbjudande. En aktie i Fabege berättigar till en inlösenrätt. Fyra inlösenrätter (av en och samma serie) berättigar till inlösen av en aktie. Inlösenlikvid utgörs av 150 kronor per inlöst aktie . Som alternativ till inlösen kan aktieägare sälja erhållna inlösenrätter. Aktieägare kan genom anmälan till Handelsbanken courtagefritt sälja maximalt 100 B-inlösenrätter. Översiktlig tidsplan Informationsbroschyr distribueras den 5 maj 2004 Anmälningstid för courtagefri försäljning av 6-14 maj 2004 inlösenrätter Handel med inlösenrätter 6-24 maj 2004 Anmälningstid för inlösen 6-27 maj 2004 Handel med inlösenaktier 8-14 juni 2004 Utbetalning av likvid vid courtagefri försäljning av omkr 2 juni 2004 rätter Utbetalning av inlösenlikvid omkr 22 juni 2004 Erbjudandet kommer inte att lämnas i USA, Kanada, Australien eller Japan. Inlösenrätter som skulle ha distribuerats till personer bosatta i dessa länder kommer att säljas och försäljningslikviden, med avdrag för kostnader, tillställas dem. Fabege AB För vidare information kontakta Fabeges aktieägarservice 020-65 66 00 Helena Stångberg, Informationschef Fabege 08-769 30 21 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/22/20040421BIT00940/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/22/20040421BIT00940/wkr0002.pdf

22 apr 2004 10:00