Populära sökningar

Styrelsen utvärderar tänkbart bud - aktieägare rekommenderas avvakta

Styrelsen utvärderar tänkbart bud - aktieägare rekommenderas avvakta Fabeges styrelse 1) utvärderar möjligt bud och uppmanar därför aktieägarna att avvakta med att ta ställning till Wihlborgs offentliga erbjudande. Wihlborgs Fastigheter AB ("Wihlborgs") lämnade den 19 juli 2004 ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Fabege AB ("Fabege") att överlåta sina aktier till Wihlborgs. Styrelsen för Fabege har nu skriftligen informerats om att en etablerad aktör kan komma att lämna ett offentligt kontanterbjudande - med samma pris för A- respektive B-aktier i Fabege - som överstiger de av Wihlborgs erbjudna 108 kronor för varje A-aktie respektive 105,50 kronor för varje B-aktie. Ett offentliggörande av ett sådant erbjudande förutsätter bl a att denna aktör ges möjlighet att tillfredsställande genomföra viss due diligence samt slutligt säkerställa erforderlig finansiering. Om diskussionerna fortskrider på ett sådant sätt att aktören lämnar ett offentligt erbjudande kommer detta utformas i enlighet med NBKs regler rörande offentliga erbjudanden samt vara villkorat av bland annat 90 procents anslutning. Mot bakgrund av ovanstående rekommenderar därför Fabeges styrelse aktieägarna i Fabege att avvakta med att ta ställning till Wihlborgs erbjudande till dess att det nu indikerade kontanterbjudandet utretts ytterligare. Rekommendationen skall särskilt ses i ljuset av att ingiven anmälan under Wihlborgs erbjudande är bindande för Fabeges aktieägare och därför inte kan återtas. - Vi i styrelsen har tidigare sagt att vi ska utreda andra alternativ som ett led i processen att utvärdera Wihlborgs offentliga erbjudande. Detta för att säkerställa maximalt aktieägarvärde för Fabeges samtliga aktieägare. Det är därför positivt att andra aktörer visat intresse för aktierna i Fabege. Om det sedan leder till ett annat erbjudande för Fabeges aktieägare att ta ställning till återstår att se, säger Urban Jansson, Fabeges styrelseordförande. Anmälningstiden för Wihlborgs erbjudande löper under tiden 25 augusti - 15 september 2004. Styrelsen avser att återkomma snarast möjligt med ytterligare information. Fabege AB (publ) Styrelsen Kontaktperson: Styrelsens ordförande Urban Jansson, tel 08-769 30 21 Fabege är ett renodlat fastighetsbolag som äger och förvaltar kommersiella fastigheter i Stockholmsregionen. Fokus ligger på fastigheter som via förädling, utveckling eller områdesspecifika faktorer har förutsättningar att bidra positivt till en förstärkning av kassaflöde och värdetillväxt. Fastighetsbeståndet är koncentrerat till Stockholms innerstad samt Kista och Marievik. Det samlade värdet på Fabeges fastighetsbestånd uppgår till omkring 17 Mdr med en total uthyrbar yta om cirka 1,3 miljoner kvm (2003-12-31). Fabege är ett av Sveriges största fastighetsbolag och noterat på Stockholmsbörsens O- lista. 1) Ledamöterna Sven Hagströmer och Mats Paulsson deltar inte i behandlingen av Wihlborgs bud ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/26/20040826BIT00070/wkr0001.pdf

26 aug 2004 10:41

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)